početna stranica

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE

 

    Kolegiji metodike nastave matematike realiziraju se u 7., 8. i 9. semestru studija učitelja predviđenim nastavnim programom. Sadržaj kolegija realizira se u tri dijela, kroz tri kolegija:

        1. METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 1 (7. semestar)

        2. METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 2 (8. semestar)

        3. METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 3 (9. semestar)

    Kolegiji se realiziraju kroz predavanja, seminare, vježbe na fakultetu i vježbe u školi - vježbaonici.

    "Metodika nastave matematike 1" kolegij je orijentiran na teorijske spoznaje iz metodike matematike i realizira se kroz predavanja i seminare. Na kraju 7. semestra polaže se ispit.

    "Metodika nastave matematike 2" realizira se kroz seminare, pripremne vježbe na fakultetu i hospitacije u školama vježbaonicama. Na kraju 8. semestra dobiva se ocjena iz seminarske radnje i ocjena iz aktivnost tijekom semestra.

    "Metodika nastave matematike 3" uglavnom se realizira u školi - vježbaonici, a ocjenjuju se po dva javna sata koja student održava u razredu. Za ispitno predavanje  potrebno je ispuniti pisanu pripremu na zadanom obrascu.