mr. sc. Irena Mišurac Zorica

 

               Filozofski fakultet u Splitu - Učiteljski studij

               Sveučilište u Splitu

               Teslina 12/III

               21 000 Split

               e-mail: irenavz@ffst.hr

 

ŽIVOTOPIS        METODIKA NASTAVE MATEMATIKE       PREDAVANJA     ISPITI        LINKOVI    RADOVI    KONZULTACIJE