početna stranica

STRUČNI I ZNANSTVENI RADOVI

                RADOVI U ZBORNICIMA

1. Mišurac Zorica, Irena. (2003). Mogućnosti odgoja i obrazovanja za demokraciju u početnoj nastavi matematike// Zbornik radova sa znanstveno - stručnog skupa „Djetinjstvo, razvoj i odgoj“ (Zadar, 23.- 24. Svibanj, 2003.)/ Bacalja, Robert (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2003. 101 - 110

 2. Mišurac Zorica,  Irena. (2003). Geometrijska šetnja Dioklecijanovom palačom// Zbornik radova sa stručno znanstvenog skupa s međunarodnom suradnjom - 3. dani otočkih dječjih vrtića "Od baštine za baštinu"(Hvar,  25- - 27. rujan,  2003.)/  Hicela Ivon (ur.), Split, Visoka učiteljska škola, 2003.,  88 - 96

 3. Mišurac Zorica, Irena. (2003). Kreativna nastava geometrije u Dioklecijanovoj palači za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole// Zbornik radova sa trećeg stručno metodičkog skupa "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi", (Rovinj, 16. - 18. listopada, 2003.)/ Vladimir Kadum (ur.), Rovinj, 2003., 148 - 170

 4. Mišurac Zorica,  Irena. (2004.), "Zadaci riječima u nastavi matematike", Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnom suradnjom "Dijete, odgojitelj i učitelj",(UR. Robert Bacalja), Zadar

 5. Mišurac Zorica,  Irena;  Bešlić, Matija. (2005.), "Izvanučionička nastava matematike u 1. razredu",  Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnom suradnjom "4. dani osnovne škole Splitsko - dalmatinske županije", "Prema  kvalitetnoj školi", (UR. Hicela Ivon),Split

6. Mišurac Zorica,  Irena.,  Buljević, Branka. (2005.), "Kako su matematiku učili naši stari", Zbornik radova sa  znanstveno - stručnog skupa s međunarodnom suradnjom - 4. dani otočkih dječjih vrtića, , "Kulturološki aspekt predškolskog odgoja, od baštine za baštinu",(UR. Hicela Ivon), Hvar

7. Mišurac Zorica,  Irena. (2007.),  „Stavovi studenata učiteljskih studija o matematici“, Zbornik radova sa skupa Matematika i dijete (International Scientific Colloquium Mathematics and Children), (ur. Margita Pavleković), Osijek

8. Mišurac Zorica, Irena; Bašić, Nela, (2008); Individualni pristup učeniku u početnoj nastavi matematike,  Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnom suradnjom "6. dani osnovne škole Splitsko - dalmatinske županije", "Prema  kvalitetnoj školi", (UR. Hicela Ivon),Split

 9. IMišurac Zorica,  Irena. (2008.),  Matematička i matematičko - metodička pripremljenost budućih učitelja u suvremenom sustavu studiranja“. Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnom suradnjom u Zadru u svibnju 2008. (ur. Robert Bacalja) – Zbornik u izradi…

 

RADOVI U ČASOPISIMA

1. Mišurac Zorica, Irena. (2000).  "Definiranje početnih geometrijskih pojmova" , članak, LOGIKA broj 3, godina I,  Zagreb 2000., str. 141 - 151

 2. Mišurac Zorica, Irena. (2003). Ostvarivanje zadaća početne nastave matematike matematičkim igrama// Školski vjesnik. Volumen 52. 1 – 2.   119 – 127. (stručni članak)

 3. Kuščević,  Dubravka; Mišurac Zorica, Irena. (2003), Korelacija matematike i likovne kulture u nižim razredima osnovne škole// Školski vjesnik. Volumen 52. 3 – 4.   297 - 309. (prethodno priopćenje)

 4. Mišurac Zorica, Irena; Plazibat,  Marija. (2006). Vlastita aktivnost učenika u učenju matematike// Školski vjesnik.   Godina 55.      3-4.  353-363. (prethodno priopćenje)

  5. Mišurac Zorica Irena. (2007). Metodika nastave matematike u nižim razredima osnovne škole – Izbor literature// Školski vjesnik, vol. 56. 1-2.  171-180. (bibliografija)

6. Mišurac Zorica, Irena. (2007). Metodički elementi U "Arithmetici Horvatszkoj" Mije Šiloboda Bolšića//  Napredak. god. 148.  1.   96-109. (pregledni članak)

 

PODRUČJA U KNJIZI

1. Mišurac Zorica, Irena. (2008). Pedagoška i metodička analiza „Arithmetike Horvatszke“ Mihalja Šiloboda. u knjizi „POGOVOR uz pretisak knjige: Mihalj Šilobod „Arithmetika Horvatszka“, Zagreb, 1758.“ (urednik Alojz Jembrih). Samobor, 2008., 163 – 182 (izlaganje na Znanstvenom skupu u Sv. Nedjelji, 6. studenog 2008. i presjedavanje  istim skupom)

 

životopis