početna stranica

ŽIVOTOPIS

 ŠKOLOVANJE:  Rođena sam 29. 10. 1970. u Splitu, gdje sam s odličnim uspjehom završila sve razrede osnovne i srednje škole. Završila sam dvopredmetni studij matematike i fizike na Fakultetu prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu i stekla diplomu profesorice matematike i fizike. Diplomirala sam 4. srpnja, 1997. s odličnim uspjehom, s prosječnom ocjena studiranja iznad 4.5,  a u toku studija dvije godine za redom (1993. i 1994.) bila sam nagrađivana Rektorovom nagradom za najbolje studente Sveučilišta u Splitu. Godine 2001. upisala sam Poslijediplomski magistarski znanstveni studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Odsjek za pedagogiju, a magistrirala sam s temom „Doprinos Mije Šiloboda Bolšića metodici nastave matematike u Hrvatskoj“ 24. veljače, 2006. pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Dumbovića. Trenutni izrađujem doktorsku disertaciju.

RADNA MJESTA:  Već kao apsolventica, 1994. godine počela sam raditi na višemjesečnim zamjenama u osnovnim i srednjim školama kao profesorica matematike.   Od 1998. zaposlena sam na Učiteljskom studiju, prvo kao asistentica, zatim od l2002. do 2007. kao predavačica, a od 2007. kao viša predavačica kolegija "Metodika nastave matematike".

 DODATNE EDUKACIJE: Prošla sam edukaciju u programu "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi" u organizaciji Foruma za slobodu odgoja u 2002. god., što je bitno unaprijedilo moj nastavnički rad. Također sam se uključila i uspješno završila uvodni seminar o "Korak po korak" programu za učitelje razredne nastave u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak početkom 2004. god.

RADOVI I SURADNJE: Kako me posebno interesira problematika nastave matematike, napisala sam više znanstvenih i stručnih radova iz te problematike. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje održala sam nekoliko radionica i predavanja za učitelje razredne nastave.